• Vietnam
  • English
Banner

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TÂN BÌNH HOTEL QUẢNG BÌNH

Điện thoại: +84 232 381 2888 / 381 2666

Email: info@tanbinhhotel.com.vn

Địa chỉ: 04 Lê Văn Hưu, Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình