• Vietnam
  • English
Banner

Thông tin liên hệ

TÂN BÌNH HOTEL

Phone: +84 232 381 2888 / 381 2666

Email: sales@tanbinhhotel.com.vn

Address: 04 Lê Văn Hưu, Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình